از وضعیت دستگاه تعمیری خود مطلع شوید

جهت اطلاع از وضعیت دستگاه تعمیری خود شماره پذیرش آن را در کادر زیر وارد و دکمه بررسی را بزنید.

*

نمونه صحیح: 20230 یا SER20230