درایور اچ پی موردنیازتان را دانلود کنید.

ما درایور همه دستگاه های اچ پی را در اینجا آورده ایم؛

درایورها نوعی برنامه کامپیوتری هستند که سخت افزار و قطعات متصل به دستگاه را با نرم افزار قابل کنترل و دسترس می کنند.

1ابتدا طبقه بندی اصلی موردنظرتان را انتخاب کنید. (روی زبانه موردنظر کلیک کنید.)
2کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه داشته و کلید f را بزنید.
3بخشی از نام کالای خود را وارد کنید و Enter را بزنید.

شما می توانید درایور لپ تاپ اچ پی خود را از طریق لینک موجود در جدول زیر دانلود کنید؛ سپس فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.

نام لپ تاپ یا هیبرید

نام فارسی

نوع نرم افزار

لینک دانلود

HP Pavilion dv3-4060ee Black cherry notebook (WN988EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv3-4060ee درایور دانلود
HP Pavilion dv3-4170ee Argento notebook (XM698EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv3-4170ee درایور دانلود
HP Pavillion dm4-1155 argento Notebook (XE131EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dm4-1155 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6000 Dark umber Notebook (LK968EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6000 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6050 Dark umber Notebook (LL058EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6050 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6080 Dark umber Notebook (LL060EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6080 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6070 Dark umber Notebook لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6070 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6090 Dark umber Notebook (LM596EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6090 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6177 Steel Grey Notebook (QA434EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6177 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6155 Steel Grey Notebook (QA426EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6155 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6199 Steel Grey Notebook (LX218EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6199 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6196 Linen White Notebook (QA436EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6196 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6169 Espresso Black Notebook (QA433EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6169 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6166 Steel Grey Notebook (QA432EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6166 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6160 Steel Grey Notebook (QF457EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6160 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6170 Steel Grey Notebook (QF458EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6170 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6180 Steel Grey Notebook (QE023UA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6180 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6190 Steel Grey Notebook (QF460EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6190 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6144TX Linen White Notebook (QC346PA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6144TX درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6120SE Espresso Black Notebook (QF456EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6120SE درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6155ca Steel Grey Notebook (QA062UA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6155ca درایور دانلود
HP Pavilion DV7-6099ee Dark Umber (LC738EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی DV7-6099ee درایور دانلود
HP Pavilion G6-1160 Charcoal Grey Notebook (QA916EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی G6-1160 درایور دانلود
HP Pavilion dm4-2040ee Notebook (LS741EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dm4-2040ee درایور دانلود
HP Pavilion dm4-2055ca Notebook (LY128UA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dm4-2055ca درایور دانلود
HP Pavilion DV7-6107 Steel Grey (LS048EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی DV7-6107 درایور دانلود
HP Pavilion dm4-2100 Dark umber لپ تاپ پاویلیون اچ پی dm4-2100 درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6b90se Steel Grey Notebook (A6P74EA) لپ تاپ پاویلییون اچ پی dv6-6b90se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6b80se Steel Grey Notebook (A6P72EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6b80se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6b00se Steel Grey Notebook (QG906EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6b00se درایور دانلود
HP Pavilion G4-1216ee Notebook (QJ547EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی G4-1216ee) درایور دانلود
HP Pavilion G6-1320ee Characoal Grey (A9K06EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی G6-1320ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c41se Linen White Notebook (A7P68EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c41se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c45se Steel Grey Notebook (A7P17EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c45se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c50se Steel Grey Notebook (A7P18EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c50se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c40se Espresso Black Notebook (A7M81EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c40se درایور دانلود
HP Pavilion 6C55se Steel Grey Notebook (A7P20EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی 6C55se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c65ee Steel Grey Notebook (A7P41EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c65ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c01se Steel Grey Notebook (A7Q72EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c01se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-6c60se Steel Grey Notebook (A7P23EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-6c60se درایور دانلود
HP Pavilion dv6-7000ee Notebook Midnight black (b1K45EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-7000ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6-7030ee Notebook Midnight black (B1N18EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-7030ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6-7080ee Notebook Midnight black (B1N25EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-7080ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6t-7000ee Notebook Midnight black (A5F76AV) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6t-7000ee درایور دانلود
HP Pavilion dv6-7070se Notebook Midnight black (B1U39EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv6-7070se درایور دانلود
HP Pavilion dv7-7000se Notebook Midnight black (B1K27EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی dv7-7000se درایور دانلود
HP Pavilion g6-2080se Sparkling black Notebook (B1U68EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی g6-2080se درایور دانلود
HP Pavilion g6-2030ee Sparkling black Notebook (B1N57EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی g6-2030ee درایور دانلود
HP Pavilion g6-2031ee Ruby red Notebook (B3X16EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی g6-2031ee درایور دانلود
HP Pavilion g6-2032se Winter Blue Notebook (B3X19EA) لپ تاپ پاویلیون اچ پی g6-2032se درایور دانلود
1ابتدا طبقه بندی اصلی موردنظرتان را انتخاب کنید. (روی زبانه موردنظر کلیک کنید.)
2کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه داشته و کلید f را بزنید.
3بخشی از نام کالای خود را وارد کنید و Enter را بزنید.

شما می توانید درایور کامپیوتر اچ پی و ایستگاه کاری خود را از طریق لینک موجود در جدول زیر دانلود کنید؛ سپس فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.

نام کامپیوتر اچ پی و ایستگاه کاری

نام فارسی

نوع نرم افزار

لینک دانلود

**** **** **** ****
**** **** **** ****
1ابتدا طبقه بندی اصلی موردنظرتان را انتخاب کنید. (روی زبانه موردنظر کلیک کنید.)
2کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه داشته و کلید f را بزنید.
3بخشی از نام کالای خود را وارد کنید و Enter را بزنید.

شما می توانید درایور پرینتر اچ پی خود را از طریق لینک موجود در جدول زیر دانلود کنید؛ سپس فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.

نام پرینتر

نام فارسی

نوع نرم افزار

لینک دانلود

HP LaserJet P2035 Printer (CE461A) پرینتر لیزری اچ پی P2035 درایور دانلود
HP LaserJet P2055d Printer (CE457A) پرینتر لیزری اچ پی P2055d درایور دانلود
HP LaserJet P4014 Printer (CB506A) پرینتر لیزری اچ پی P4014 درایور دانلود
HP LaserJet P4014n Printer (CB507A) پرینتر لیزری اچ پی P4014n درایور دانلود
HP LaserJet 5200 Printer (Q7543A) پرینتر لیزری اچ پی 5200 درایور دانلود
HP LaserJet P4515n Printer (CB514A) پرینتر لیزری اچ پی P4515n درایور دانلود
HP LaserJet P4015n Printer (CB509A) پرینتر لیزری اچ پی P4015n درایور دانلود
HP LaserJet 2055dn Printer(CE459A) پرینتر لیزری اچ پی 2055dn درایور دانلود
HP LaserJet P1102 Printer (CE651A) پرینتر لیزری اچ پی P1102 درایور دانلود
HP LaserJet P2035n Printer (CE462A) پرینتر لیزری اچ پی P2035n درایور دانلود
HP LaserJet P3015 Printer (CE525A) پرینتر لیزری اچ پی P3015 درایور دانلود
HP LaserJet 1606 Printer (CE749A) پرینتر لیزری اچ پی 1606 درایور دانلود
HP LaserJet P1566 Printer (CE663A) پرینتر لیزری اچ پی P1566 درایور دانلود
HP LaserJet P2055 Printer (CE456A) پرینتر لیزری اچ پی P2055 درایور دانلود
HP LaserJet P1102w Printer (CE657A) پرینتر لیزری اچ پی P1102w درایور دانلود
HP LaserJet P3015D Printer (CE526A) پرینتر لیزری اچ پی P3015D درایور دانلود
HP LaserJet P3015DN Printer (CE528A) پرینتر لیزری اچ پی P3015DN درایور دانلود
HP LaserJet 5200tn Printer (Q7545A) پرینتر لیزری اچ پی 5200tn درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 Printer M401a (CF270A) پرینتر لیزری اچ پی M401a درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 Printer M401dn (CF278A) پرینتر لیزری اچ پی M401dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 Printer M401d (CF274A) پرینتر لیزری اچ پی M401d درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 Printer M401dw (CF285A) پرینتر لیزری اچ پی M401dw درایور دانلود
HP LaserJet Pro 600 Printer M602n (CE991A) پرینتر لیزری اچ پی M602n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601n (CE989A) پرینتر لیزری اچ پی M601n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603n (CE994A) پرینتر لیزری اچ پی M603n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601dn (CE990A) پرینتر لیزری اچ پی M601dn درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A) پرینتر لیزری اچ پی M712dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro M706n Printer (B6S02A) پرینتر لیزری اچ پی M706n درایور دانلود
HP LaserJet Pro M201n Printer (CF455A) پرینتر لیزری اچ پی M201n درایور دانلود
HP LaserJet Pro M201dw Printer (CF456A) پرینتر لیزری اچ پی M201dw درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602dn (CE992A) پرینتر لیزری اچ پی M602dn درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M604n (E6B67A) پرینتر لیزری اچ پی M604n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M604dn (E6B68A) پرینتر لیزری اچ پی M604dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro M402dn Printer (C5F94A) پرینتر لیزری اچ پی M402dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro M402dw Printer (C5F95A) پرینتر لیزری اچ پی M402dw درایور دانلود
HP LaserJet P1109 Printer (CE656A) پرینتر لیزری اچ پی P1109 درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise 600 Printer M604dn (E6B68A) پرینتر لیزری اچ پی M604dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro M402d Printer (C5F92A) پرینتر لیزری اچ پی M402d درایور دانلود
HP LaserJet Pro M402n Printer (C5F93A) پرینتر لیزری اچ پی M402n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise M605n Printer (E6B69A) پرینتر لیزری اچ پی M605n درایور دانلود
HP LaserJet Enterprise M605dn Printer (E6B70A) پرینتر لیزری اچ پی M605dn درایور دانلود
HP LaserJet M2727nf MFP Printer (CB532A) پرینتر لیزری اچ پی M2727nf درایور دانلود
HP LaserJet M4345x MFP Printer (Q3943A) پرینتر لیزری اچ پی M4345x درایور دانلود
HP LaserJet M1212nf MFP Printer (CE841A) پرینتر لیزری اچ پی M1212nf درایور دانلود
HP LaserJet M1132 MFP Printer (CE847A) پرینتر لیزری اچ پی M1132 درایور دانلود
HP LaserJet M1214nfh MFP Printer (CE842A) پرینتر لیزری اچ پی M1214nfh درایور دانلود
HP LaserJet M1536DNF MFP Printer (CE538A) پرینتر لیزری اچ پی M1536DNF درایور دانلود
HP LaserJet Pro M1217nfw MFP (CE844A) پرینتر لیزری اچ پی M1217nfw درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 M425dn MFP Printer (CF286A) پرینتر لیزری اچ پی M425dn درایور دانلود
HP LaserJet Pro 400 M425dw MFP Printer (CF288A) پرینتر لیزری اچ پی M425dw درایور دانلود
HP LaserJet Pro M127fw MFP (CZ183A) پرینتر لیزری اچ پی M127fw درایور دانلود
1ابتدا طبقه بندی اصلی موردنظرتان را انتخاب کنید. (روی زبانه موردنظر کلیک کنید.)
2کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه داشته و کلید f را بزنید.
3بخشی از نام کالای خود را وارد کنید و Enter را بزنید.

شما می توانید درایور پلاتر اچ پی خود را از طریق لینک موجود در جدول زیر دانلود کنید؛ سپس فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.

نام پلاتر

نام فارسی

نوع نرم افزار

لینک دانلود

**** **** **** ****
**** **** **** ****
1ابتدا طبقه بندی اصلی موردنظرتان را انتخاب کنید. (روی زبانه موردنظر کلیک کنید.)
2کلید Ctrl را روی صفحه کلید نگه داشته و کلید f را بزنید.
3بخشی از نام کالای خود را وارد کنید و Enter را بزنید.

شما می توانید درایور اسکنر اچ پی خود را از طریق لینک موجود در جدول زیر دانلود کنید؛ سپس فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.

نام اسکنر

نام فارسی

نوع نرم افزار

لینک دانلود

**** **** **** ****
**** **** **** ****